iconos axuda online axudaonline
Volver
Volver

¿QUÉ É FIDES?

A Oficina Virtual do Profesional constitúe un punto de encontro entre o Servizo Galego de Saúde e as/os profesionais cas/os que manteñen unha vinculación. Tamén se vén de establecer coma un nexo de unión entre o Servizo Galego de Saúde e as/os aspirantes que desexen participar en futuros procesos da Organización.

O obxectivo da Oficina Virtual do Profesional é o de ser unha ferramenta, accesible dende a Web, que permita, de forma áxil, rápida e sinxela, realiza-los procesos de comunicación máis habituais entre o Servizo Galego de Saúde e as/os súas/seus profesionais e/ou aspirantes.

FORMAS DE ACCESO A FIDES

Existen dúas maneiras de acceder á Oficina Virtual do Profesional:

axuda_fides